Stikkord » ledelse

Finn "Nærværsformelen: Lykken står den kjekke bi!

18.07.2013 20:33

Kunnskapen finnes, men følges den opp? Det er et av spørsmålene vi kan stille oss i lys av all den teorien og forskningen som finnes om hva som kan gjøre oss ledere og arbeidstakere friskere, lykkeligere, mer indre motivert og bidra til vår livsmestring slik at vi velger nærvær på arbeidsplassen framfor sykefravær når vi fø...

INSPIRER MEG! MOTIVER MEG!

18.03.2011 08:29

Lederen som motivator og pådriver: Ihverdagen forbinder vi gjerne motivasjon med begeistring og innsatsvilje. I psykologien defineres fenomenet ofte som psykologiske prosesser som igangsetter, styrer og opprettholder atferd. Hva får med andre ord folk til å gå løs på arbeidsoppgaver med liv og lyst? Hva får folk til å ...

Sammen er vi dynamitt: Skapende sprengkraft eller ødeleggende steinsprang?

04.03.2011 21:01

Ikke samarbeid for samarbeidets skyld, men når det er mulighet for å oppnå MER SAMMEN enn hver for seg! For når teamet fungerer er fordelene mange: Jobbing i team kan forbedre beslutningene og øke produktiviteten, høyne kvaliteten og utnytte ressursene. Når team mislykkes er kostnadene tilsvarende store. Så hvordan bygger o...

På lag med din magiske hjerne!

28.02.2011 22:45

Positiv og løsningsfokusert ledelse: Av Hanne Kristin Lervik: PRIORE KOMMUNIKASJON Forskningsstudier viser at ledere som sprer positive følelser til sine medarbeidere ikke bare kan vise til god atmosfære på jobben, mer tilfredshet og høyere engasjement. De kan også i mange tilfeller rapportere om forbedret ytelse og...

Å lede er å lede mennesker!

26.02.2011 11:03

Noen bare har det. Andre har det kanskje slett ikke. For de aller fleste gjelder det i imidlertid at ledelse faktisk kan læres. Ledelse er et omfattende fag og det er vel ikke mange som ville tatt på seg håndverk som man overhodet ikke har lært? Likevel kan det se ut til at mange tror at det kan kreves av dem at de uten vid...