Stikkord » ventre

God valgvideo

23.06.2008 18:16

Fantastisk skaperverk

Ap og Venstre tjener på spilleautomater. Hva så??

11.07.2006 12:33

Dagrun Eriksen og Knut Arild Hareide fra KRf utrykte i et innlegg i Bt at de var bekymret for antall spilleavhenhgige og at AP tjente penger på den. Nå er det helelr ingen hemmelighet at mitt egent parti har tjent godt på både dette og bingo i flere år selv om enkelte journaliset drar det frem ...

Kun venstre er for åpenhet

10.05.2006 14:55

Da kom det endelige beviset på hvilke parti som er for åpenhet og hvem som ikke er det. Forslaget til venstre om åpenhet om partiregnskapene ble nedstemt, til og med av Sv som hadde hintet at de kasnkje ville stemme for det. FRP som i åresvis har klaget på offentlig sløsingf turde ikke &...

Lars Sponheims tale til landsmøtet

29.04.2006 12:38

Samfunnet har alltid vært drevet fremover i et vekselspill mellom radikal og konservative krefter. De liberale frihetsideene har alltid vært kjernen av dette. Venstre tror at frihet skaper ansvar og ekte felleskap, og at framtiden ikke ligger i tilbakegang til sosialdemokratisk styring og ensretting. Derfor skap...