Stikkord » boikott

Oppfordring til Norske muslimer

22.01.2006 15:58

Flere muslimske ledere tar nå til orde for en boikott mot Norge og Danmark på grunn av de berømte bildene i magazinet og Jylland-posten. Dette finner jeg ikke bare idiotisk, men også krenkende. Å boikotte hele land fordi to publikasjoner trykker noen bilder man finner krenkende er å over...

Merkelig boikott

17.01.2006 20:44

I dagens BT kunne man lese dette: Balansekunstneren Eskil Rønningsbakken kulle være gjest hos David Letterman, men droppet besøket etter at amerikanske fly bombet en pakistansk landsby fredag. Hvis dette er tilfelle syntes jeg denne boikotten er rimelig spesiell. Grunn til det er jo at Nettopp David Lett...

Nei til boikott av israelske varer

05.01.2006 12:41

Jeg vet at Kristin Halvorsen mener bare bra med dagens medieoppslag angående boikott av Israelske varer, allikevel vil jeg sterkt oppfordrere politikere til ikke å gå med på noe slikt.Det er et faktum at politikken ovenfor palestinerne ikke alltid er riktig, men å tro at boikott vil føre...