Stikkord » humor

Will Laren

09.05.2013 16:46

//Artist: http://willlaren.tumblr.com Funnet via: booooooom.com //

Webcomic

01.08.2012 15:05

(Webcomic-portrettet av meg som spøkjelse)Eg veit ikkje om de har fått det med dykk, men eg har starta min eigen webcomic!Han heiter "Should Make Sense" og du finn han her.Eg er ikkje verdas beste til å teikne, og eg har mykje å lære når det gjeld å setje opp striper, historie osv. men eg har kome litt i gang og eg er nøgd ...

Gravity Falls

22.07.2012 22:55

Eg veit ikkje om de likar å sjå på Adventure Time, Regular Show, Flapjack osv. slik eg gjer, men eg vil allikevel fortelje dykk om Gravity Falls (om de ikkje allereie har høyrt/sett på det).Eg elskar korleis desse seriane er teikna og animert. Pluss at dei er utruleg morosame, og eg ser at eg blir veldig inspirert av korlei...