Stikkord » oslos

Et lite skritt nærmere nytt Engastadion

06.05.2006 17:35

Plan- og bygningsetaten har utredet 11 forslag til ny fotballstadion for Enga.Rapporten foreligger her:Tre alternativer regnes som egnet: Stubberud, Valle og Filipstad.Tre alternativer kan være egnet, men må utredes nærmere:Grønlia/Kongshavn, sporområdene på Oslo S og Lodalen.Resten anse...