Stikkord » valg

"Valgkamp" og propaganda på mynt

12.09.2011 10:29

Iantikken var det ikke like enkelt å få ut sitt politiske budskap gjennom medier og internett som det er i dag. Da var mynter mye brukt som propaganda-og informasjonsspredning. Mye informasjon kan leses fra antikke mynter! Her er et parmynter fra Julius Cæsar og hans "valgkamp": Cæsar dupondius, messingmynt fra år 45 f.Kr ...