Stikkord » gylden

Fjorårets dyreste mynt

21.07.2010 15:27

Norges første sølvdaler ble preget i 1546 i det nedlagte nonneklosteret på Gimsøy utenfor Porsgrunn i Telemark. Daleren ble preget etter oppdagelsen av sølvforekomster ved Seljord. Sølvet ble fraktet ned til Gimsøy der det ble slått dalere, markstykker og skillingsmynter i årene 1543 til 1546. Gimsøydaleren står som et fyrt...