Stikkord » frimerke

Samlerhusets nye reklamefilm for frimerkesamling

05.04.2011 16:01

Frimerkesamling er en folkekjær hobby. Gjennom en frimerkesamling får man fortalt historie på en spennende måte! Visste du at det under 2. verdenskrig ble gitt ut frimerker av den norske eksilregjeringen i London? Og at nazistene i det okkuperte Norge trykket en "V" over vanlige norske bruksfrimerker for å gjøre de norske ...

Olav V minnes på 20-årsdagen for sin bortgang

17.01.2011 16:04

Blindetieren, kumlokket og dyremotiv. Folkekongen Olav Vs mynter er noe de fleste av oss har et forhold til. Kongen, som ble kåret til århundrets nordmann av NRK, minnes med et minnebrev på 20-årsdagen for hans bortgang 17. januar. Alle Olav Vs 9 valører sammen med to frimerker, stemplet 17.01.2011. Minnebrev er et populært...

Unikt frimerkeobjekt under hammeren

14.10.2010 16:40

16. oktober går ethelt spesieltfrimerkeark under hammeren på en eksklusiv auksjon i Tyskland. Frimerkene med motiv av Audrey Hepburn er rangert som selve kronjuvelen innen moderne filateli og har en antatt pris på 400.000 - 500.000 euro. Hvordan kan et filatelistisk objekt av såpass ny dato oppnå denne type summer? Frimerk...