Stikkord » flom

Fra Flom til Kom...

21.11.2011 02:22

Storflommen i Gudbrandsdalen pinsehelgen i år var ubarmhjertig. Omfanget av de rammede var stor, og for dere som følger bloggen eller kjenner meg, så var vi en av de hardt rammede. Levebrødet og alle de annsatte ble satt på "vent" Det var og er fortsatt en vanskelig tid, både for meg og dem. Fra å drive en Kro med masse f...