Stikkord » logikk

Følelser - finnes de?

05.08.2010 10:26

Jeg ber om tillatelse til å utvise ytterste kynisme og skepsis.Føler jeg det eller tenker jeg det? Er føleri en menneskelig oppfinnelse? En konkretisering av noe ukonkret, som egentlig ikke finnes, eller som i realiteten kan betegnes som "tanke", eller en "idé"?Jeg har en teori om at det vi kaller "...