Stikkord » verneplikt

Verneplikt- uforenelig med menneskeverdet

31.10.2005 23:02

Noen vil sikkert reagere på overskriften. -sikkert litt flere en de som skriver Plikt med stor p og springer rundt i militærstøvler. Jeg innrømer gjerne at mange liberalere ser nettopp verneplikten som en garantist for "demokratisk kontroll over våpnene", slik Lars Sponheim utttal...