Stikkord » terra

Hvilket ansvar?

04.12.2007 17:03

Nordlandskommune har ropt opp om at Sparebankene må ta ansvar etter Terra skandalen. Men har noen spurt hvilket ansvar?Når et selskap som går konkurs og blir verdiløst fordi det har gjort tvilsomme handler i et nærområde til noen av eierne sine, blir da de eierne ekstra medansvarlige? Er da de lokale eieren, i dette tilfell...

Når man bruker andres penger...

25.11.2007 16:34

Som Adrion har vært inne på i en kommentar til forrige post om Terra skandalen her på bloggen, er det en forskjell på hvordan mennesker bruker penger. Avdøde nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman forklarer i dette YouTube klippet de fire viktigste forskjellene sett fra sitt ståsted.1. Når du bruker dine egne penger på d...

Små kommuner = svak administrasjon?

24.11.2007 13:22

Kunne kommunesammenslåinger forhindret Terra skandalen?Større kommuner med mulighet for en mer profesjonell administrasjon med større fagmiljø kunne kanskje ha hatt større ryggrad mot selgere? Eller er det bare tilfeldig at alle de fire kommune er relativt små kommuner? En annen vinkling kunne være å spørre om det er kommun...