Stikkord » rettferdighandel

Frihandel nu!

20.03.2007 16:03

Med slike Senterpartister, hva skal en med liberalere da ;-) http://u-shopping.nu/

Hvordan skyte seg selv i foten..

16.03.2006 07:05

USA har ved å stoppe et kinesisk firma fra å kjøpe det amerikanske energi selskapet Unocal gitt Kina og resten av verden et bilde av at handel med ressurser er et null-sum spill.  Noe som mildt sagt kan sette oponions kampen for en friere verdenshandel et par år tilbake.USA har ved å stop...

Trenger eiendomsretten rettferdiggjørelse?

22.12.2005 03:06

Er eiendomsretten rettferdig og akseptabel fordi den er nyttig? Fordi den er legal? Eller finnes det andre etiske og moralske argumenter for eiendomsretten? Det som inspirerte tankeprosessen var et essay av anarko liberalisten Murray N. Rothbard i Nytt Paradigme om rettferdighet og eiendomsrettigheter. Styrken til Rothbar...

WTO - mulighetenes uke?

13.12.2005 07:38

I dag starter WTO forhandlingene. Spørsmålet bli om denne uken vil være en reel utviklings runde, - eller om dette vil være befestigelsen av merkantilismen.I ideenes verden står slaget mellom Smith og Ricardo på den ene siden, mot Keynes og Marx på den andre. I virkelighetens verde...

Bistand - avlatt eller frelse?

06.12.2005 20:53

I Norge er Bistand ei hellig ku. Føler meg derfor smått rebelsk når jeg nå skal ta et lite oppgjør med bistandens forteffelighet.Bistand blir i mange øyne sett på som den reneste form for solidaritet. - Man ser de fattige på skjermen hjemme i tv-stua å nikker, selvf&o...

Hva smiler de for?

09.11.2005 08:33

Rikmansklubben G10, her med Sveits, Norges og Sør-Koreas utenriksministere pluss bondeministeren fra SP. Målet med toppmøtet i Hongkong er en ny verdensomspennende handelsavtale til fordel for utviklingsland og for å redusere tallet på verdens fattigste.  Også kalt Doha runden. E...

Fagforbundet og global fattigdom

01.11.2005 23:18

Global fattigdom representer i dag en like stor trussel mot vår sivilisasjon som terror og krig, skriver Stein Guldbransen fra fagforbundet i dagsavisen. Guldbrandsen ramser opp mange globale utfordringer for å få fattige land ut av fattigdomen. Han nevner bla. tilgangen på rent vann, skoler, og sel...

Europas kuer tjener mer en to milliarder mennesker..

30.10.2005 16:10

Over en milliard mennesker lever på mindre en dollar dagen. Og tilsammen over 2,6 milliarder mennesker lever under to dollar om dagen. Samtidig kan man lese i den britiske avisen Guardian at Europas kuer har fått lønnspålegg. Hver Europeisk ku har til nå fått ca $ 2,20 dollar om dagen, m...