Stikkord » politkk

Små kommuner = svak administrasjon?

24.11.2007 13:22

Kunne kommunesammenslåinger forhindret Terra skandalen?Større kommuner med mulighet for en mer profesjonell administrasjon med større fagmiljø kunne kanskje ha hatt større ryggrad mot selgere? Eller er det bare tilfeldig at alle de fire kommune er relativt små kommuner? En annen vinkling kunne være å spørre om det er kommun...