Stikkord » nyeideer

Universitetsfond, ikke så dumt, eller?

09.04.2008 20:27

Tenkte jeg skulle lufte en ide fra programdebatten i Unge Venstre, universitetsfond :-)Universiteter og forskning er av avgjørende betydning for å sikre at det sivile samfunn som motvekt til statsmakten, gjennom å avdekke og spre kunnskap uavhengig av andre samfunnsinteresser. De utøver en definisjonsmakt over premissene ti...