Stikkord » myndighet

Når man bruker andres penger...

25.11.2007 16:34

Som Adrion har vært inne på i en kommentar til forrige post om Terra skandalen her på bloggen, er det en forskjell på hvordan mennesker bruker penger. Avdøde nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman forklarer i dette YouTube klippet de fire viktigste forskjellene sett fra sitt ståsted.1. Når du bruker dine egne penger på d...