Stikkord » laissezfaire

Franske følelser og fornuft

17.03.2006 05:08

Som liberaler er mitt utgangspunkt at folk er fornuftige. Eller i det minste utrustet med en selvstendig fornuft. Det er naturligvis ikke alle ening i. I Frankriket så kaster nå studenter igjen stein. De gjør det fordi de frykter statsminister Dominique de Villepin sitt forslag om en "første k...