Stikkord » ideologi

Hvordan bør Norge se ut i 2037?

15.01.2007 12:40

Hva slags Norge og verden kunne du tenkt deg å leve i 2037? Om 30 år fra i dag, hvordan fremtid ønsker vi?Når helgens arbeid nå er unnagjort er det den utfordringen Venstres prinsipprogramkomité har prøvd å besvare. Det har vært mange lange kvelder, harde diskusjoner ...

Velferdsamfunn eller velferdstat?

10.10.2006 16:44

Her er mine innspill til Venstres prinsippkomitemøte om velferd:            ”Mange liberale sosialister tror på den tragiske illusjonen at hvis de fratar enkeltmennesker makt og              gir  den til po...

10 prinsipper for et liberalt samfunn

18.08.2006 03:44

Etter mange gode innspill, diskusjoner og kollokvier så har jeg og  Kjartan Allmening kommet frem til følgende ti prinsipp som vi spilte inn sammen til Venstres prinsippkomité.Komiteen hadde en veldig fruktbar diskusjon der mange hadde leverte gode bidrag. Diskusjonen bevegde seg rundt følgen...

Ikke i de blinde krefters vold.

29.07.2006 18:15

Legger ut manuset til ideologi innledningen jeg holdt på Unge Venstres sommerleir. Takk til alle som skrev opp sine 10 liberale prinsipp :-)De blinde krefters vold 76 afghanske flytninger valgte å sultestreik med egen helse som innsats for å få bli i Norge. Mange håpet at regjeringa skulle vis...

Et oppgjør med John F. Kennedy

23.01.2006 03:08

"Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"  er kanskje den mest kjente setningen statsmannen og martyren John F. Kennedy har uttalt. Setningen er et slående utslag av tidens rådene ideal, det jeg vil kalle "sosialdemokratisk-verdikonservatisme". El...

Hayek film :-)

02.01.2006 03:12

Viss man vil bruke  ca 12 min på å høre den Østeriske liberale tenkeren og nobelpris vinner i økonomi  Friedrich August von Hayek, så kan man se denne filmen.  Filmen viser et intervju med Hayek, der endel studenter spør han ut om temaer som;  sosial rettferd...

SP, Norges konservative parti?

15.11.2005 05:03

I dag står den Norske konservatismen ved et tidsskille. Er den i ferd med å omstille seg eller, «modernisere» seg? Eller må den helt enkelt  føres opp på listen over truede arter i vår politiske fauna? Gitt at konservatismen har mange nasjonale avarter, synes begge dele...

Like rettigheter er alltid rett!

06.11.2005 13:01

Maria Ludvigsson argumenterer glitrene mot kjønnskvotering i denne CIVITA rapporten. Rapporten er i seg selv et pent lite stykke ideologisk opplæring.   Rapporten er på kun 35 sider og skrevet på svensk, men rekker å ta ett oppgjør på både John Rawls, Krf og pingle H&o...