Stikkord » ecoli

Skriva ting

30.03.2011 11:34

Eg må skriva labjournal. Og det er ikkje alltid like kjekt. Trur det vert betre når eg kjem i gang, men nett no berre gruar eg meg. Me har identifisert 4 av 5 bakteriar! Hurra! Dei utleverte:8a- Escherichia (basert på klassiske testar og at koloniane våres ikkje er gule og dermed ikkje bør vera Enterobacter8b- Bacillus (b...

Om ein fyr kalla Gram og bakteriar som ikkje oppfører seg som dei skal.

23.02.2011 17:22

Det var ein gong ein danske som heitte Hans Christian Gram (1853 - 1938). Han dreiv med bakteriar (hurra!). Fyren oppdaga korleis ein kan skilje frå kvarandre to store bakterieklassar ved å farga dei. Dette vart kalla Gramfarging, og alle bakteriar kan i dag klassifiserast som enten Gram-positive, eller Gram-negative. For ...

Mikrobiologi

14.02.2011 11:46

Kort innelgg om kor mykje eg likar å vera på lab i mikrobiologi. Me driv med identifisering og det er som ei lang skattejakt der me i enden sit att med art, og kanskje serotype (har ikkje sett etter om me skal serotypa, men sidan me skal sekvensera så finn me truleg serotypen og :-D ) No skal eg eta lunsj og så dra for å g...