Stikkord » facebook

Facebook forever

25.05.2007 17:34

- Er du på Facebook?Det kan nesten virke som om dettehar vært den mest brukte replikken når man møter nye og gamle venner denne våren.Mye har vært skrevet om nettstedets skumle sider og hvilket tidssluk sliknettverksbygging kan være.I TV 2 er det (ennå) ikke forbud mot å sjekke sin profil i arbeidtida. Denne uka meldte like...