Stikkord » vegdirektoratet

God vei om 30 år?

17.01.2008 21:35

Om 30 år kan de viktigste veiene i Norge få god standard. Men da må politikerne åpne pengesekken og øke veibudsjettene med 20 prosent.I dag ble Nasjonal Transportplan for årene 2009 - 2019 lagt frem av Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Ikke overraskende velger fagetatene å prioritere vedlikehold fremfor...

Etter Søfteland

17.09.2007 13:53

Søknadsfristen for jobben som veidirektør er ute. Disse sju ønsker å etterfølge Olav Søfteland.Konsulent Torgeir J. Risnes, 59 år, Hobøl Havnedirektør Anne Sigrid Hamran, 48 år, Oslo Direktør Terje Moe Gustavsen, 52 år, Vestby Daglig leder Åge Lien, 47 år, Lunner Distriktssjef Lene Mürer, 45 år, Nittedal Fungerende vegdirek...

Mobbet fra jobben?

14.06.2007 10:19

Olaf Søfteland hadde det vondt da han gikk av. I hele sitt yrkesaktive liv harhanjobbetiStatens Vegvesen, desiste femten årene som toppsjef.Søfteland takket ja da samferdselsministeren tryglet ham om å bli sittende som toppsjef til etter at han fylte 70 (som han gjør på høstparten). Liv Signe Navarsete ville at det var han ...