Stikkord » valg09

800 dagar

06.07.2007 22:35

Det står no800 dagar att tilStortingsvalet i 2009. 14. september 2009 er det Stortingsval. På denne tida av kvelden veit vi kanskjeom dei raudgrønepartia (om dei går til val saman) har fått nytillit, eller om Jens Stoltenberg måsøke avskil hos Kongen.800 dager kan verke lengei politikken. Fyrst skal vi ha eit kommuneval i h...