Stikkord » turist

Stengt på søndag?

08.07.2007 10:52

Butikkene skal holde stengt på søndager, mener LO i Trondheim. Nå har de sendt brev til alle partiene i kommunenog vil ha en garanti for at det blir søndagsstengte butikker etter valget.Dersom du bor i en storby eller nær et turiststed har du sikkert handlet på ei Brustadbu. Her i Oslo er detofte lengrekøer i de små butikke...

Ikke verdensarv?

06.07.2007 10:28

Det var ikke måte på hvordan det ble feiret da Geirangerfjorden kom inn på lista over verdensarvsteder. Nå står plassen i fare som følge av kraftledninger.Det er de planlagte kraftlinjenegjennom Sunnmøre og Sognsom i følge Turistforeningener det største naturinngrepet i området noen sinne som nå kan true Verdensarvstatusen ...