Stikkord » stranddsonen

Stat eller kommune?

16.08.2007 09:10

Midt i lokalvalgkampen truer regjeringen med å frata kommunene styringsrett etter plan- og bygningsloven.Norske kommunepolitikere liker å bestemme der de er valgt. Plan- og bygningsloven er et av de viktigste verktøyene de har. Når miljøvnernminister Helen Bjørnøy i TV 2s 21-nyheter i går kveldtruet med å frata kommunene mu...