Stikkord » somler

Somler regjeringen?

26.05.2007 10:02

Både klimakvotelovenog forslagetom å kjøpe nye transportfly passerte gjennom statsråd fredag. Begge de to store, viktige sakenesom regjeringen har kranglet i lang tid om,vil de at Stortinget hastebehandler.Regjeringen har som omtalt i forrige innlegg på denne bloggen brukt svært lang tid på å bli ferdig med endringene i kli...

Klimatrøbbel

25.05.2007 13:34

Stortinget må bedrive hastverksarbeid dersom de skal klare å komme i mål med den nye klimakvoteloven i tide, fordi regjeringen ikke har klart å levere lovforslaget innenfor de normale tidsfristene. Først i dag kom det.Loven har vært varslet lenge, men gjentatte ganger blitt utsatt. Dersom ikke lovendringenevedtas i løpet av...