Stikkord » kraft

Hagas stålmonstre

28.10.2007 11:30

Hva mener egentlig olje- og energiminister ÅslaugHaga om stålmonstre? Spørsmålet kommeretter flere ulike uttalelseromkraftlinjerpå Vestlandet.De planlagte kraftlinjene skal gå gjennom Sunnmøre og Sogn, langs Hardangerfjorden og gjennom Setesdalen. 45 meter høye master og brede kraftgater gjennom mange uberørte naturområder,...

Ikke verdensarv?

06.07.2007 10:28

Det var ikke måte på hvordan det ble feiret da Geirangerfjorden kom inn på lista over verdensarvsteder. Nå står plassen i fare som følge av kraftledninger.Det er de planlagte kraftlinjenegjennom Sunnmøre og Sognsom i følge Turistforeningener det største naturinngrepet i området noen sinne som nå kan true Verdensarvstatusen ...

Vil bygge ut verna elv

05.07.2007 12:02

Høyre i Møre og Romsdal kaster en brannfakkel inn i valgkampen. Partiet vil bygge ut Rauma/Ulvåa-vasssdraget som er varig vernet av Stortinget. Foto: Romsdalsalpene.comDet er for å forebygge en kraftkrise, Høyres fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal Olav Bratland nå tar til orde for å bygge ut det vernede vassdraget. U...