Stikkord » forsvar

Somler regjeringen?

26.05.2007 10:02

Både klimakvotelovenog forslagetom å kjøpe nye transportfly passerte gjennom statsråd fredag. Begge de to store, viktige sakenesom regjeringen har kranglet i lang tid om,vil de at Stortinget hastebehandler.Regjeringen har som omtalt i forrige innlegg på denne bloggen brukt svært lang tid på å bli ferdig med endringene i kli...