Stikkord » fjord

Ikke verdensarv?

06.07.2007 10:28

Det var ikke måte på hvordan det ble feiret da Geirangerfjorden kom inn på lista over verdensarvsteder. Nå står plassen i fare som følge av kraftledninger.Det er de planlagte kraftlinjenegjennom Sunnmøre og Sognsom i følge Turistforeningener det største naturinngrepet i området noen sinne som nå kan true Verdensarvstatusen ...