Stikkord » eldreomsorg

Verdighetsgaranti

30.11.2007 21:13

Verdighetsgaranti er det nye moteordet i norsk eldreomsorg. Idag inngikk regjeringspartiene et eldrepolitisk forlik med Kristelig Folkeparti og Venstre.Avtalen skal gjelde til 2015 og gir blant annet eldre rett til dagtilbud og måltider. I følge regjeringspartienebinder avtalen de fem avtalepartnernesammen i mange år fremov...

Skinner det nå?

16.05.2007 20:13

Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppaer fornærmet på sin tidligere partner Dagfinn Høybråten i Kristelig Folkeparti. Bakgrunnen er at det er stilt spørsmål ved om det skinner av norsk eldreomsorg.Meltveit Kleppa etterlyseretiske retningslinjeri Krf for hva de kan tillate seg å si.Den ellers så sindige kvinnen fra Ryfylke ...