Stikkord » brustadbua

Stengt på søndag?

08.07.2007 10:52

Butikkene skal holde stengt på søndager, mener LO i Trondheim. Nå har de sendt brev til alle partiene i kommunenog vil ha en garanti for at det blir søndagsstengte butikker etter valget.Dersom du bor i en storby eller nær et turiststed har du sikkert handlet på ei Brustadbu. Her i Oslo er detofte lengrekøer i de små butikke...