Stikkord » bekkemellem

Karita er lei

27.10.2007 13:21

Hun kunne blitt den sosialdemokratiske kronprinsessen. I stedet er Karita Bekkemellem lei og tar nå et oppgjør med maktkulturen i Arbeiderpartiet. Det har gått noen dager siden Karita Bekkemellem forlot regjeringskvartalets minste departement til fordel for Manuela Ramin Osmundsen. Hun startet sin politiske karriere i Møre ...

Ingenting til single

04.07.2007 08:54

Familiepolitikk gjeldertydeligvis ikke for enslige eller single. Regjeringen dropper planeneom en egen Stortingsmelding om de ensliges situasjon.Det mangler ikke på meldinger, reformer eller utredninger om for eksempel barnehager ogkontantstøtte. Det finnes offentlige tilbud om samlivskurs og foreldreveiledning. Det brukes ...