Stikkord » aleneboere

Ingenting til single

04.07.2007 08:54

Familiepolitikk gjeldertydeligvis ikke for enslige eller single. Regjeringen dropper planeneom en egen Stortingsmelding om de ensliges situasjon.Det mangler ikke på meldinger, reformer eller utredninger om for eksempel barnehager ogkontantstøtte. Det finnes offentlige tilbud om samlivskurs og foreldreveiledning. Det brukes ...