Stikkord » garasjesalg

Garasjesalg

18.03.2012 23:04

Jeg har tenkt tanken lenge: Hva med å ha et garasjesalg? Litt unorsk kanskje, men det er forsøket verd for å bli kvitt ting som er fullt brukbare for andre selv om det ikke lenger er i bruk her i huset. Jeg har en stund notert meg ting jeg ønsker å ha med på et slikt salg, og har laget meg noen plasser rundt i huset og i ga...